CONDICIONS DE VENDA

Per poder fer qualsevol compra a través d'aquest website, heu de tenir en compte les condicions d'ús següents:

GENERALITATS

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i substitueixen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul · lació prèvia, expressa i escrita . TRIKOTEM pot ocasionalment modificar els articles de les seves condicions generals, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides a cada visita de la pàgina web. Aquestes modificacions són atribuïbles a partir de la seva publicació a Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. Cada compra a la pàgina web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, haurà acceptat sense reserves les nostres condicions generals de venda després d'haver-les llegit.

Accedint al Portal, vostè es compromet a respectar les condicions generals així com les Condicions d'Utilització que hi figuren.

ELS PREUS PUEDEN VARIAR EN FUNCIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES, EN TOT CASO SE RESPETARÁN ELS PREUS A ELS QUE HAN SIDO ADQUIRITS PER ELS CLIENTES ABANS DE SUFRIR DICHES VARIACIONS.

PEDIDOS

Les comandes es podran formular a través de les pàgines de compra de la nostra web, per a la qual cosa el client s'ha d'haver registrat prèviament.

La cancel · lació de comandes es farà mitjançant l' enviament d'un e-mail indicant en l'assumpte "cancel · lació". Si la comanda no ha entrat en procés de preparació, es procedirà a fer el reemborsament a través del mateix mètode de pagament que es va fer servir per a la compra. Si la comanda ja ha estat tramès no s'admetrà la seva cancel · lació, podent-se realitzar la seva devolució segons les condicions vigents a la nostra web.

TRIKOTEM es reserva el dret a no acceptar o anul · lar una comanda si les condicions estipulades no són satisfetes pel client.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PRODUCTES

TRIKOTEM ofereix gran atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions tècniques procedents de les seves empreses col · laboradores i fabricants, i de fotografies que il · lustren els productes (tingui en compte que el color pot variar). Tot això, es fa dins del límit de la tècnica i respectant els millors estàndards del mercat.

PREU I FORMAS DE PAGAMENT

Els preus dels productes indicats al web porten inclosos els impostos vigents, essent aquest el preu final de venda aplicat al client segons les condicions que s'ofereixen en cada cas, independentment de la destinació. Els portes correran a càrrec del comprador.

El pagament de les quantitats referides serà satisfet d'acord amb els termes pactats en cada cas en les condicions particulars aplicables o, subsidiàriament, al comptat.

  • Pagament per Transferència Bancaria:

Podeu dur a terme l'ingrés a la següent entitat bancària sense oblidar d'especificar els detalls següents:

Beneficiari: TRIKOTEM
Entitat: BANCO DE SABADELL
Número de compte: IBAN ES07 0422 3800 0113 2516

El número de compte bancari també apareixerà a la pantalla de confirmació de la comanda. Recordeu que disposa de 7 dies per efectuar el seu abonament. En cas contrari els articles deixaran d'estar reservats i la seva comanda s'anul · larà. Una vegada que hagi ingressat l'import, procedim a gestionar la seva comanda. Tingueu en compte que la transferència no es fa efectiva fins al menys 48 hores (dies laborables) després de l'ingrés, moment en el qual es procedirà a la tramesa.  No oblideu de posar en l'apartat ORDENANT o CONCEPTO el seu nom i número de comanda. 

Us recordem que la comanda no es fa efectiva fins que no feu clic a "D'acord" a la pantalla de confirmació de la comanda, que és l'última de les pantalles de la seqüència del procés de compra. 

  • Pagament amb Targeta de crèdit :

És un mètode de pagament RÀPIDO i SENSE RECARGOS . Acceptem el pagament amb les principals targetes de crèdit (Visa, Mastercard, Euro6000). En el procés de compra se li demanaran tres dades, Número de targeta, Data de caducitat i el seu número identificatiu o CVC2. Si el vostre banc o caixa treballa amb plataformes virtuals de pagament segur, el sistema es connectarà amb elles. En determinats casos, i per evitar fraus amb targetes que hagin estat captades en establiments físics, TRIKOTEM sol · licitarà documentació addicional que certifiqui la identitat del comprador.  No oblideu RETORNAR al comerç en finalitzar el pagament per tal que la comanda es completi. 

  • Pagament a través de PPayPal :

Aquest és també un mètode de pagament segur i RÀPIDO , però CON RECÀRREC . Si seleccioneu aquest mètode de pagament, l'import total s'incrementarà en 0.35 € més un 3,5% com a despeses de gestió cobrades per Paypal. 

  • Pagament Contra Reemborsament :

Aquest és un mètode de pagament CON RECÀRREC . Si seleccioneu aquest mètode de pagament, l'import total s'incrementarà en un 3% amb un càrrec mínim de 4 € com a despeses de gestió cobrades pel sistema de tramesa.

DISPONIBILITAT

S'ha de tenir en compte que les comandes seran enviades dins dels límits d'estoc disponibles.

En el cas que existís alguna ruptura d'estoc o indisponibilitat puntual d'un article, ens comprometem a enviar-li un correu electrònic en un termini de 2 dies laborables (a partir de la data en què va realitzar la comanda) per comunicar-li el termini en què podrem trametre ' n el seu (s) producte (s).

Si algun dels productes de la seva comanda no estigués disponible, ens comprometem a enviar-li els articles disponibles i li farem proposta d'enviar-li en substitució del producte indisponible, un article de qualitat i preu equivalent; si no fos possible, procedirem a la seva anul · lació i reembossament parcial.

GARANTIES

En cas de rebre un producte defectuós, TRIKOTEM procedirà, ofereix una garantia sobre els productes comercialitzats, en els termes legalment establerts.

A més a més, segons l'article 116 del TRLGDCU (Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries) sobre la conformitat dels productes amb el contracte s'entén que: Tret de prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

a) S'ajustin a la descripció realitzada pel venedor i posseeixin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.
b) Siguin aptes per als usos a que ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.
c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i l'usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

En supòsits de disconformitat provada de producte amb el contracte, TRIKOTEM procedirà -en el seu cas i segons correspongui-, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

CONDICIONS D'ACCÉS

La prestació del servei de lloc web per part de TRIKOTEM té un caràcter gratuït per als usuaris, i no exigeix la subscripció o registre prèvia. No obstant això, si l'usuari vol rebre un camí d'accés e-mail periòdicament les noves notícies publicades sobre els nostres productes, prèviament haureu de registrar-se mitjançant l'emplenament del formulari on line "Registre", contingut a la pàgina, que igualment no comportarà cap tipus d'obligació de pagament. Si per altra banda l'usuari vol fer una compra a través de les pàgines assignades per a aquesta finalitat, també s'haurà de registrar o donar-se d'alta prèviament, igualment sense comportar cap tipus de càrrec addicional.

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ

TRIKOTEM no es fa responsable de fer un ús amb finalitats o connotacions il · lícites, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment; un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web o dels seus continguts; un ús prohibit en les presents condicions; així com qualsevol utilització que resulti lesiva per als legítims drets i interessos de tercers.

Provocar danys als sistemes físics o lògics de TRIKOTEM del vostre indret web, dels seus proveïdors o de tercers, o qualsevol pràctica que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal funcionament dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Especialment, es prohibeix expressament introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

Intenta accedir als recursos o a les àrees restringides de la pàgina web, sense haver de complir els requisits d'accés i utilitzar, reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés públic o manipular les dades de TRIKOTEM, tercers proveïdors i altres usuaris, a través de qualsevol mode.

TERMINACIÓ

Si bé, en principi, la durada d'aquest indret web és indeterminada, TRIKOTEM es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris del mateix.

LLEI i JURISDICCIÓ APLICABLES

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Tarragona.

RESPONSABILITATS

L'incompliment d'aquestes condicions generals d'ús, o l'ús de la pàgina web www.trikotem.com en termes contraris als establerts, donarà lloc a l'exigència de les responsabilitats derivades de tot el que precedeix, mitjançant l'exercici de les accions judicials que TRIKOTEM estimi pertinents en cada moment.

Responsabilitat dels usuaris per Ús i Contingut

Tant l'accés a les websites com ara l'ús que es pugui dur a terme de la informació i els continguts que s'hi inclouen, és d'exclusiva responsabilitat de qui el dugui a terme.

Per tant, l'ús que es pugui fer de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l'ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o del propi Trikotem, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals estan concebuts. Trikotem, no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable d'aquest Web Trikotem, Pilar Escardó amb NIF 43399289Z, amb domicili a carrer del Vi 1 43850 de Cambrils, amb domini d'Internet www.trikotem.com, inscrit al registre corresponent.

Concepte d'usuari

La utilització del Web atribueix la condició d'usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per Trikotem, en el mateix moment en què l'usuari accedeixi al web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Advertiment Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

Informació sobre Links

Trikotem, no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant enllaços "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Trikotem, no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè al web de Trikotem, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un lligam, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament. un lligam, tant en connectar-se a la web de Trikotem, com ara accedir a la informació d'altres webs des de la Web de Trikotem.

Informació sobre l'ús de la Cookies

En aquesta web es poden utilitzar galetes en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes galetes és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les galetes són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l'última vegada que l'usuari visito el Web.

Disseny de contingut que ha escollit l'usuari a la primera visita al web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Per obtenir més informació, consulteu la nostra política de Cookies.

Renúncia i Limitacions de la Responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Trikotem, podeu introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Trikotem, ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no assegura que sigui exacta i actualitzada.

Informació sobre l'Extinció de tota responsabilitat derivada d'un error tècnic i de contingut

Trikotem, declina qualsevol responsabilitat en el cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Trikotem, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Trikotem.

Trikotem, no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que Trikotem, realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d'incidents. En el cas que l'usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat Industrial i Intelectual

Els continguts prestats per Trikotem, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel · lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de Trikotem.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, legs, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de Trikotem, o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i resten, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de propietat intel · lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il · lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Trikotem.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Trikotem, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel · lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Trikotem, és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la publicació de les opinions, les observacions, les imatges o els comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.

Trikotem, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il · lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Trikotem, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfonable el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen Trikotem, per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Trikotem, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Trikotem.

D'acord amb l'assenyalat en el paràgraf anterior, Trikotem, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d'aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut de les quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per Trikotem, per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que es pugui establir en direcció a les pàgines web de Trikotem, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Trikotem qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel · lectual de Trikotem, sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Política de galetes

Trikotem, no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Trikotem.

Aquesta web utilitza galetes pròpies i de tercers per millorar l'experiència dels visitants del nostre lloc web i ha publicat una política nova de galetes.

Les dades generades a través de galetes a les pàgines web es poden utilitzar amb diverses finalitats: 

-Per a usos estrictament necessaris: Aquestes galetes són essencials per tal que pugui navegar pel lloc web i utilitzar les seves funcions, com ara l'accés a àrees segures del lloc web.

-Rendiment i anàlisi: Les galetes recopilen informació sobre la manera com els visitants utilitzen una pàgina web, com ara pàgines internes que els usuaris visiten més sovint i si reben missatges d'error. Google Analytics ubica una sèrie de galetes (4 per defecte) a l'ordinador amb l'única finalitat d'avaluar el tipus de navegació que faci per la pàgina web.

-Funcionalitat: Aquestes galetes permeten que el lloc web recordi les decisions preses, com ara l'idioma i proporcionar una millor experiència d'usuari.

Si no voleu rebre galetes mentre navegueu pel vostre lloc web, podeu modificar la configuració del navegador perquè notifiqui la recepció de galetes, o bé podeu optar per restringir o bloquejar les galetes.

Tingueu en compte que la majoria de pàgines d'aquest lloc web podran no funcionar correctament si es desactiven les galetes.

Producte afegit a la llista de desitjos
Producte afegit per comparar

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència dels visitants del nostre lloc web. En seguir navegant acceptes la nostra política de cookies.